Rabobank

“Uw betalingsverkeer vraagstuk is mijn uitdaging”

Aan het woord is een echte Rabobankman namelijk Jeroen Half. Jeroen is een volbloed Uitgeester die voetbalde bij U.S.V.U. en wiens zoon Lester op dit ogenblik de spitspositie bekleed van het huidige 1e elftal van F.C. Uitgeest.

“Mijn werk is vooral om bedrijven te adviseren hoe ze op de meest efficiënte wijze met hun binnenlands- en buitenlands betalingsverkeer kunnen omgaan. Dat is ingewikkeld genoeg want de wereld verandert heel snel als gevolg van de digitale revolutie en ik help bedrijven daarop in te spelen. Zo denken we als Rabobank graag met u mee als het gaat om betalingsverkeer vraagstukken zoals het optimaliseren van uw werkkapitaal, afdekken valutarisico , inrichting internetbankieren en documentair betalingsverkeer, alles gericht op het optimaliseren van kasstromen en het beheersen van betalingsrisico’s. Daarbij kijk ik heel specifiek naar de aard van uw bedrijf en wat uw bedrijf denkt nodig te hebben. Daarbij kan ik terugvallen op een stevige dosis ervaring want ik werk al sinds 1996 bij de Rabobank. Uiteraard doe ik dat volledig volgens de filosofie van onze bank namelijk dicht bij de klant en altijd in relatie met zijn of haar omgeving en natuurlijk, dat is ook onze kracht, maatschappelijk betrokken. Maar bovenal met oog voor duurzame welvaart en welzijn. Daar willen we als bank een permanente bijdrage aan leveren en daar voel ik me goed in thuis”.

Mooie woorden van een betrokken specialist financiële logistiek van de Rabobank die u graag wil helpen om de financiële zaken van uw bedrijf goed te organiseren.

Contact de ondernemer direct!

Jeroen Half