Lewin Advocatenkantoor

HET TEAM VAN ADVOCATENKANTOOR LEWIN

Oprichtster van Advocatenkantoor Lewin B.V., mr. Hanneke Lewin is dit jaar 25 jaar advocaat, waarvan 18 jaar gespecialiseerd in arbeidsrecht. Naast advocaat is Hanneke ook MfN-registermediator in arbeidszaken. Hoewel dit een totaal andere manier is van omgaan met conflicten ervaart Hanneke in beide rollen de meerwaarde van diversiteit.

De zaken die Hanneke als advocaat behandelt, liggen op het terrein van:

  • het arbeidsrecht;
  • conflicten tussen aandeelhouders of rond andere zakelijke samenwerkingsvormen, zoals een VOF of een maatschap.

Als registermediator richt zij zich op:

  • verstoorde verstandhouding en wantrouwen tussen werkgever en werknemers.

Ook verzorgt zij regelmatig lezingen en workshops op congressen of op locatie voor bedrijven.

Verder bestaat het team van uit mr. Esmée Kuyt, jurist, en Leonieke Kievit, officemanager. Esmée heeft recentelijk haar studie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam waar zij de master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk volgde. Zij heeft affiniteit met het arbeidsrecht, het contractenrecht en een bijzondere interesse in de digitalisering van de rechtspraak. Als officemanager ontfermt Leonieke zich over alle niet-juridische aangelegenheden binnen ons kantoor. Tot haar taken behoren organiserende, financiële en secretariële werkzaamheden.

Wij zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en staan zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidszaken. U kunt hierbij denken aan: ontslagrecht, (on)eerlijke concurrentie en medezeggenschap. Uiteraard kunnen wij u adviseren over alle ontwikkelingen die het arbeidsrecht met zich meebrengt. Denkt u bijvoorbeeld aan de Wet DBA.

 ARBEIDSMEDIATION

Arbeidsmediation heeft door de invoering van het nieuwe ontslagrecht een prominentere rol binnen het arbeidsrecht gekregen.

Een werkgever die afscheid wil nemen van een werknemer vanwege een verstoorde verstandhouding loopt een serieus risico dat de rechter de arbeidsovereenkomst niet ontbindt. De rechter mag de arbeidsovereenkomst – op basis van de nieuwe wet – pas ontbinden als alle andere wegen gericht op herstel van de verstandhouding en herstel van vertrouwen zijn doorlopen. Een werkgever moet dus uitleggen waarom hij mediation geen kans heeft gegeven als de werknemer daarom heeft gevraagd. Ook tijdens dit proces begeleiden wij u graag.

WAAROM ADVOCATENKANTOOR LEWIN?

  • Duidelijk: Open, toegankelijk, direct en efficiënt
  • Deskundig: Combinatie van kennis en 25 jaar proceservaring
  • Daadkrachtig: Sterk in onderhandelen én procederen

Advocatenkantoor Lewin hecht veel waarde aan goede en heldere communicatie met haar cliënten. Het kantoor levert hoogwaardige juridische bijstand en gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid oplossingsgericht te werk. Tot haar cliëntenkring rekent Advocatenkantoor Lewin ondernemers, stichtingen, ondernemingsraden, werknemers, bestuurders en particulieren.

Heeft u vragen voor één van ons of belangstelling in onze nieuwsbrief of onze maandelijkse blogs?
Stuur dan een e-mail naar Lewin@advocaatlewin.nl of kijk op onze website: www.advocaatlewin.nl.

Contact de ondernemer direct!

Hanneke Lewin